Tio budord till varför vi ska renovera våra fönster:

  1. LIVSLÄNGDEN
    Fönster med bågar och karmar av kvalitetsvirke, enkla glasrutor i bågarna och linoljebaserad färg och kitt håller i hundratals år med regelbundet underhåll.
  2. SKÖNHETEN
    Smäckra karmar, bågar och spröjsar, omsorgsfullt utformade snickerier och beslag, skiftande glas med största möjliga ljusinsläpp och genomtänkta in- och utvändiga omfattningar tillfredsställer våra mänskliga behov av skönhet.
  3. PRIVATEKONOMIN
    Renovering och energieffektivisering av befintliga fönster är lönsamt på kort och lång sikt.
  4. VÄRDEUTVECKLINGEN
    Välbevarade fönster är eftertraktade detaljer för husköpare och höjer värdet på bostaden.
  5. SAMHÄLLSUTVECKLINGEN
    Löpande underhållsåtgärder skapar arbetstillfällen på orten, småföretagande med skatteintäkter inom landet och minskade miljökostnader.
  6. MILJÖN
    Renovering, energiförbättring och långsiktigt underhåll av äldre träfönster innebär minsta möjliga resursförbrukning, minsta möjliga användning av miljöfarliga material och minsta möjliga utsläpp av växthusgaser.
  7. INOMHUSKLIMATET
    I hus med fungerande självdragssystem är de traditionella fönstren med sin vindtäta men inte lufttäta konstruktion en förutsättning för bra inomhusmiljö.
  8. MATERIALEN
    Traditionellt fönsterunderhåll använder kretsloppsvänliga material som trä och vegetabilisk olja till impregnering, färg och kitt. Fönsterhantverkare har ett etablerat återbruk av fönsterglas.
  9. KULTURHISTORIEN
    Bevarade äldre fönster är avgörande för upplevelsen av historiska miljöer och därför viktig för vår och kommande generationers möjlighet att kunna förstå kulturarvet.
  10. HÄLSAN
    Största möjliga ljusinsläpp får en genom smäckra fönsterbågar och poster, profilerade snickerier och skiftande glas som också hjälper till att sprida ljuset i rummet.

Källa: Fönsterrenoveringens dag