Under våren 2017 gjorde jag en renovering av trapetsfönster i gamla Missionshuset.